Back
Offer image

Clinical Data Editor

W MedIT Solutions dbamy o zdrowe społeczeństwo. Już od 2018 roku otwieramy kolejne drzwi do nowoczesnej medycyny, którą wdrażamy na etapach nauczania, profilaktyki, diagnozowania, leczenia oraz stałej opieki zdrowotnej. Przeszliśmy przez branżę EdTech, wchodzimy do branży MedTech z listą palących problemów, ciekawych pomysłów i rozwiązań. Naszym celem jest dostarczenie studentom medycyny treści dostosowanych do ich własnych potrzeb, lekarzom narzędzi do sprawnego diagnozowania i leczenia, a pacjentom inteligentnego doradcy zdrowotnego, monitorującego ich stan 24h na dobę. Dotychczas zbudowaliśmy wiarygodne bazy danych medycznych, rozszerzyliśmy zakres kompetencji o sztuczną inteligencję i wdrożyliśmy najlepsze praktyki tworzenia oprogramowania. Dzięki naszemu zespołowi lekarzy i specjalistów IT, pokonujemy kolejne kroki milowe, ale potrzebujemy nowych osób, które razem z nami wprowadzą nowoczesne technologie do systemu ochrony zdrowia już dziś.

Aktualnie poszukujemy Clinical Data Editor, który wpisuje się w poniższy opis cech, umiejętności i doświadczeń:

Zakres obowiązków

Jednym z naszych produktów jest aplikacja Medcases - narzędzie e-learningowe dla studentów medycyny i lekarzy, którzy chcą się rozwijać ćwicząc na wirtualnym pacjencie.

Do Twoich obowiązków będzie należało tworzenie bazy wiedzy medycznej, artykułów, jednostek chorobowych i symulacji medycznych na podstawie EBM oraz testowanie stworzonych elementów.

Wymagamy

 • Wykształcenie lekarskie,
 • Dostępność minimum 60h w miesiącu,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2 (łatwość w rozumieniu artykułów medycznych),
 • Znajomość baz medycznych (Pubmed, Cochrane),
 • Umiejętność weryfikowania danych medycznych na podstawie literatury naukowej,
 • Płynność w obsłudze programów i aplikacji komputerowych.

Oferujemy

 • Pracę w pełni zdalną, przy elastycznym kalendarzu,
 • Realny wpływ na tworzone rozwiązania
 • Możliwość rozwoju naukowego,
 • Dostęp do płatnych baz wiedzy medycznej,
 • Brak kontaktu z pacjentem.

Widełki

80-100zł / h netto B2B

Jesteś zainteresowany?

Wypełnij formularz https://forms.gle/f4YeKLNckYjLxejg7 i dołącz do nas.

Informujemy, że administratorem danych jest MedIT Solutions Kurman i Wspólnicy Sp. z o. o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Orkana 139B, KRS: 0000964397, NIP: 5732899043, REGON: 36984547300000 (dalej jako "administrator"). Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji. Podanie danych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest obowiązkowe. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych obowiązkowych może skutkować brakiem możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji. Administrator przetwarza dane obowiązkowe na podstawie ciążącego na nim obowiązku prawnego, zaś w zakresie danych dodatkowych podstawą przetwarzania jest zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego i przez okres możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych - do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie. Odbiorcą danych jest serwis Just Join IT oraz inne podmioty, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych w związku z rekrutacją.